TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Thực hiện Quyết định số: 1895/QĐ-UBND, ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc thành lập Đoàn kiểm tra Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và Thông báo số 10/SGDĐT-GDTiH ngày 22/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Hôm nay,  vào lúc 8 giờ 00, ngày 26/01/2016, tại Trường tiểu học Hòa Quang 4, trân trọng đón tiếp đoàn kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 

Đoàn kiểm tra gồm có: 

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ái. Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên. Trưởng đoàn

- Ông: Trần Ngọc Hiệp. Trưởng phòng giáo dục tiểu học. Phó trưởng đoàn

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Hòa:

- Ông: Trình Ngọc Mẫn. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Hòa

- Ông: Nguyễn Ảnh Chuyên viên Phòng GDĐT

Ông: Đặng Nọc Bửu Chuyên viên Phòng GDĐT

Địa phương

- Ông: Đào Tấn Sự. Phó bí thư Đảng Ủy xã Hòa Quang Nam

Trường tiểu học Hòa Quang 4

- Ông: Nguyễn Quang Khương. Hiệu trưởng

- Ông: Vương Tấn Bình. Phó Hiệu trưởng

Cùng toàn thể giáo viên, nhân viên của trường tiểu học Hòa Quang 4

Sau khi nghe ông Trần Ngọc Hiệp thay mặt đoàn kiểm tra công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và nêu yêu cầu nội dung kiểm tra. Ông Nguyễn Quang Khương thay mặt nhà trường báo cáo quá trình xây dựng và kết quả đạt chuẩn của trường tiểu học. Đoàn và đơn vị được kiểm tra tiến hành làm việc, kiểm tra thực tế năm tiêu chuẩn 

Qua kiểm tra thực tế năm tiêu chuẩn đều đạt

Kết luận: Trường tiểu học Hòa Quang 4, huyện Phú Hòa đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

                                      


                            


                             


                            

                            

                            

Kích vào lin sau để xem VIDEO:

                      https://youtu.be/3gYggQUUAZ4

 

 

 

Trường Tiểu Học Hòa Quang Nam

Địa chỉ: Xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yênn

Điện thoại: 0257.3868.378

Email: th.hoaquang4.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi EduPortal

Ghi rõ nguồn EduPortal khi trích thông tin từ website này