SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 3 LẦN 2

Thực hiện Công văn số 649/SGDĐT-GDTiH ngày 14/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên “V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn Mô hình trường học mới (VNEN) trong năm học 2015-2016

                                                      

Thực hiện công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ban quản lý Dự án Mô hình trường học mới - Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN);

Thực hiện Công văn số 649/SGDĐT-GDTiH ngày 14/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên “V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn Mô hình trường học mới (VNEN) trong  năm học 2015-2016”.

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút tại trường Tiểu học Hòa Quang 4, sinh hoạt chuyên môn cụm theo mô hình trường học mới. 

Về dự buổi sinh hoạt chuyên môm gồm có:

 Ông Trần Ngọc Hiệp. Trưởng phòng giáo dục tiểu học, sở GDĐT Phú Yên

Lãnh đạo phòng GD huyện Phú Hòa, Sông Hinh và huyện Đồng Xuân cùng toàn thể cán bộ GV-CNV  Cụm 3 (Tiểu học Thị trấn Hai Riêng số 1, Tiểu học Hoà Quang 4 và Tiểu học Xuân Quang 2)

Sinh hoạt cụm chuyên môn lần này nhằm xây dựng những mục tiêu sau:

      - Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học.

- Giáo viên thảo luận , thống nhất  chung và áp dụng vào thực tiễn dạy học.

- Thông qua trang trí lớp học, giúp cho giáo viên và học sinh càng thêm yêu trường, yêu lớp. 

Nội dung chính tập trung vào các chuyên đề “Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn Day – Học”, “Nâng cao hiệu quả công tác tự quản của cac em học sinh trong sinh hoạt” và “ Vai trò của cha mẹ học sinh trong việc nâng cao chất lượng văn hóa của học sinh”. Cụ thể như sau:

1. Dự giờ, rút kinh nghiệm và thống nhất phương pháp dạy học môn Toán, môn Tiếng Việt và Địa lí cuả khối 2, khối 3, khối 4, khối 5 .   

  Tham quan các phòng học mô hình VNEN và đồ dùng dạy học tự làm, các loại sổ, sách quy định.

  Các trường phản ảnh những thuận lợi và vướng mắc, khó khăn trong việc đánh giá học sinh tiểu học ( Thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo), những thuận lợi, vướng mắc, khó khăn trong việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học, sử dụng tài liệu học tập các lớp học theo Mô hình trường học mới tại Việt Nam.Kiến nghị, đề xuất Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT.

  2. Báo cáo tham luận về 2 chuyên đề:

-  Tham luận “ Phát huy tính tự quản của học sinh trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa”

- Tham luận “Vai trò của cha mẹ học sinh trong việc nâng cao chất lượng dạy học theo mô hình trường học mới”.

           3. Thảo luận: Cùng nhau chia sẻ ý kiến, nhận xét rút kinh nghiệm về các tiết dạy, các báo cáo tham luận và trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đổi mới PPDH theo Mô hình trường học mới.  

KÍCH VÀO Tại đây ĐỂ XEM VIDEO   

 

 

Trường Tiểu Học Hòa Quang Nam

Địa chỉ: Xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yênn

Điện thoại: 0257.3868.378

Email: th.hoaquang4.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi EduPortal

Ghi rõ nguồn EduPortal khi trích thông tin từ website này