GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Phú Thạnh, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tĩnh Phú Yên

Email :  pyn-phuhoa-thhoaquang4@edu.viettel.vn

Điện thoại :0257 3868378

 

Trường tiểu học Hoà Quang 4 được tách ra từ trường PTCS Hoà Quang 2 theo quyết định số 123/QĐ-UB của UBND Thị xã Tuy Hòa năm 1990. Từ đó nhà trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từng bước phát triển, trong những ngày đầu tiên mới thành lập trường có 10 phòng học tường xây không kiên cố, tường gạch xây bằng vôi do nhân dân góp công xây dựng, chất lượng không đảm bảo cho việc dạy và học, bàn ghế không đúng qui cách, thiếu ánh sáng để học sinh học tập.Từ những khó khăn về cơ sở vật chất như vậy, nhà trường từng bước khắc phục, củng cố, đến nay nhà trường đã có 11 phòng học bán kiên cố, khang trang sạch đẹp, có đủ điện nước, bàn ghế được thay đổi, kích cỡ phù hợp, chất liệu đảm bảo, có đủ ánh sáng vào những ngày mưa, có quạt máy trong những ngày hè nóng nực.

Năm học 2014-2015 có 25 CBGVCNV. Các giáo viên có trình độ đạt chuẩn trong đó giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng 18 GV. .Số HS là 320 em chia thành 13 lớp .Trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 16 đảng viên, liên tục đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường .Các tổ chức : Công đoàn, Đội thiếu niên, hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

Thực hiện cuộc vận động Hai không với Bốn nội dung, các cuộc vận động lớn của ngành, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, phong trào “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “, đặc biệt thực hiện chủ đề năm học “ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin “, “ đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện “, nhà trường đã quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá đối với học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng toàn diện

Trong năm học nhà trường đã áp dụng công nghệ thông tin vào các chương trình: Quản lý thư viện-Thiết bị, Quản lý học sinh , Quản lý cán bộ, thực hiện tốt chương trình Smas và ứng dụng phần mềm quản lý công  văn...

Trong năm học: 2013-2014 nhà trường thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới VNEN

 

Hình sinh hoạt VNEN

 

Hình trường chuẩn

Ban giám hiệu Trường TH Hòa Quang 4